Attendees

Rui, Lijing, Xueli, Chang, Yong, Tongxuan, Xiaonan, Junjie, Xuxiang


Agenda

  • Yong: Poisson equation & multipole
  • Junjie: PPN project