Attendees

Huimei, Yichen, Zihe, Junjie, Yong, Rui, Jiayin, Chang, Xueli, Lijing, Minghao, Xinmiao


Agenda

  • Huimei: Constrain the photon mass with Fast Radio Burst
  • Yichen: Constrain dark matter by neutron star
  • Zihe: Fisher analysis of dipole radiation and varying gravitational constant

Time

10:00 am – 12:00 am