Attendees

Yacheng, Junjie, Xueli, Rui, Chang, Yong, Lijing, Zexin, Huimei, Yiren, Bofeng, Xinmiao, Zhi, Yuchang


Agenda

  • Yacheng: Long-term stability of planets in binary systems

Reference

Long-Term Stability of Planets in Binary Systems

Time

2:00 pm – 4:00 pm