Attendees

Xueli, Yong, Rui, Junjie, Chang, Lijing, Hongbo, Shoulong, Zhi, Xinmiao, Huimei


Agenda

  • Xueli: Detecting double neutron stars with LISA

Reference

Time

9:00 am – 11:00 am