Attendees

Chang, Yong, Rui Xu, Hongbo, Junjie, Rui Zhu, Xueli, Lijing


Agenda

  • Round table
  • Chang: Estimating parameters of compact binary systems using GW observations

Time

7:00 pm – 9:00 pm