Attendees

Rui Zhu, Chang, Yong, Hongbo, Junjie, Rui Xu, Xueli, Lijing


Agenda

  • Round table
  • Rui Zhu: Orbital motion of binary stars

Time

7:00 pm – 9:00 pm