Attendees

Yacheng, Zexin, Dicong, Hongbo, Rui Xu, Chang, Junjie, Yong, Xueli, Lijing


Agenda

  • Round table
  • Rui Xu: Update on project
  • Chang Liu: Update on project

Time

7:00 pm – 9:00 pm