Attendees

Muxin, Ziming, Yacheng, Zexin, Dicong, Hongbo, Rui Xu, Chang, Junjie, Yong, Xueli, Lijing


Agenda

  • Hongbo Li: Oscillation of White Dwarfs

  • Yong Gao: Precession of magnetars: dynamical evolutions and modulations on polarized electromagnetic waves

  • Chang Liu: updates on BNS detection in decihertz band

Time

13:00 pm – 16:00 pm