Attendees

Muxin, Ziming, Yacheng, Zexin, Dicong, Yong, Rui Xu, Chang, Junjie, Xueli, Hongbo, Lijing


Agenda

  • Zexin Hu: The second post-Newtonian motion of compact binary-star systems with spin

    Ref: Norbert Wex,The second post-Newtonian motion of compact binary-star systems with spin, CQG, 1995, 12, 983.

Time

18:30 pm – 22:00 pm