Attendees

Zhanfeng, Muxin, Ziming, Yacheng, Zexin, Dicong, Yong, Rui Xu, Chang, Junjie, Xueli, Hongbo, Lijing


Agenda

  • Yacheng Kang: Viewing Angle Constraints on S190425z and S190426c and the Joint Gravitational-wave/ Gamma-Ray Detection Fractions for Binary Neutron Star Mergers

    Ref: Hao-Ran Song et al. [Link]; Jiming Yu et al.[Link].

Time

18:30 pm – 22:00 pm