Attendees

Peixiang, Zhanfeng, Ziming, Yacheng, Zexin, Dicong, Yong, Rui Xu, Chang, Junjie, Xueli, Hongbo, Lijing


Agenda

  • Zhanfeng Mai: Stability Analysis on Asmptotically-flat Charged Black Holes

    Ref: Zhanfeng Mai et al. [Link]; Zhanfeng Mai et al. [Link]; Zhanfeng Mai et al. [Link]; Hai-Shan Liu et al. [Link].

Time

18:30 pm – 22:00 pm