Attendees

Haitian, Peixiang, Zhanfeng, Ziming, Yacheng, Zexin, Dicong, Yong, Rui Xu, Chang, Junjie, Xueli, Hongbo, Lijing


Agenda

  • Haitian Wang: Analyses on inspiral and ringdown of gravitational wave signals and the charge of black holes

    Ref: Hai-Tian Wang et al. [Link]; Hai-Tian Wang et al. [Link].

Time

18:30 pm – 22:00 pm