Attendees

Yiming, Peixiang, Zhanfeng, Ziming, Yacheng, Zexin, Dicong, Yong, Rui, Chang, Junjie, Xueli, Hongbo, Lijing


Agenda

  • Chang Liu: SNIa progenitor and GW emmision

    Ref: Tomoya Kinugawa et al.[Link]; Dan Maoz et al.[Link].

Time

18:30 pm – 22:00 pm