Attendees

Yiming, Peixiang, Zhanfeng, Ziming, Yacheng, Zexin, Dicong, Yong, Rui, Chang, Junjie, Xueli, Hongbo, Lijing


Agenda

  • Ziming Wang: Introduction to Parameter Estimation

    Ref: Elena Sellentin et al.[Link]; David W. Hogg et al.[Link].

Time

18:30 pm – 22:00 pm