Attendees

Garvin, Haitian, Zhenwei, Zhanfeng, Yiming, Peixiang, Ziming, Yacheng, Zexin, Dicong, Yong, Rui, Chang, Junjie, Xueli, Hongbo, Lijing


Agenda

  • Yacheng Kang: More about GRBs

    Ref: The Physics of Gamma-Ray Bursts, author: Bing Zhang, [Link].

Time

18:30 pm – 22:00 pm