• Group Discussion against nCov 09/03/2020

  Attendees Rui, Lijing, Chang, Yong, Junjie, Xueli, Jiayin, Huimei, Jie Lin, Xinmiao Agenda Round Table Huimei: A Bayesian Framework to...


 • Group Discussion against nCov 07/03/2020

  Attendees Rui, Lijing, Chang, Yong, Junjie, Xueli, Jiayin, Huimei, Xinmiao, Zhongfu, Yichen, Qikang, Yacheng Agenda Junjie: Synergy between ground and...


 • Group Discussion against nCov 05/03/2020

  Attendees Rui, Lijing, Chang, Yong, Junjie, Xueli, Jiayin, Huimei, Xinmiao Agenda Jiayin: Source of gravitational waves II References General Relativity...


 • Group Discussion against nCov 04/03/2020

  Attendees Rui, Lijing, Chang, Yong, Junjie, Xueli, Jiayin, Xinmiao Agenda Chang: Multiband observation of LIGO/Virgo binary black hole mergers References...


 • Group Discussion against nCov 02/03/2020

  Attendees Rui, Lijing, Chang, Yong, Junjie, Xueli, Jiayin, Xinmiao, Huimei Agenda Round Table Jiayin: Source of gravitational waves References General...


 • Group Discussion against nCov 29/02/2020

  Attendees Rui, Lijing, Chang, Yong, Junjie, Xueli, Jiayin, Xinmiao, Huimei, Minyu, Qikang, Yacheng Agenda Yong: Gravitational wave radiation from free...


 • Group Discussion against nCov 27/02/2020

  Attendees Rui, Lijing, Chang, Yong, Junjie, Xueli, Jiayin, Yiren, Xinmiao, Huimei Agenda Xueli: An algorithm for determining the rotation count...


 • Group Discussion against nCov 25/02/2020

  Attendees Rui, Lijing, Chang, Yong, Junjie, Xueli, Jiayin, Xinmiao, Zhongfu, Yiren, Yichen, Qikang Agenda Round table Rui: Numerical hairy black...


 • Group Discussion against nCov 22/02/2020

  Attendees Rui, Lijing, Chang, Yong, Junjie, Xueli, Jiayin, Zihe, Huimei, Yacheng, Qikang Agenda Yong: Effects of free precession on pulsars...


 • Group Discussion against nCov 20/02/2020

  Attendees Rui, Lijing, Chang, Yong, Junjie, Xueli, Jiayin, Zihe, Xinmiao Agenda Junjie: A guide to LIGO-Virgo detector noise and extraction...